Kimyagerlik Eğitimi:

Kimyagerlik öğrencileri, üniversitelerin Fen yada Fen-Edebiyat Fakülteleri’nin Kimya Lisans Bölümleri’nden; analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya, organik kimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alarak mezun olurlar.

Kimyagerlik programında eğitim süresi 4 yıldır. Kimyagerlik öğrencileri bu süre içerisinde maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve bunların değişim ilkeleri ile her cins kimyasal örneğin analizi konularında eğitim alırlar.

 

Kimyager Kimdir?

Kimyager, maddeyi atom ve molekül düzeyinde inceleyen, tanımlayan, üretebilen ve değiştirebilen kimya üzerine 4 yıllık üniversite öğrenimi sonucunda diploma almaya hak kazanan kişidir.

Kimyager, mesleği ile ilgili kamu, özel ve hizmet sektörü ile endüstri dallarının işletme ve laboratuarlarında çalışan, araştıran, işletmeye girecek her türlü maddede ve işletmede oluşan ürün ve ara ürünlerin kalite kontrolünü yapan kişidir.

Kimyager, üretimde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirebilen, işletmenin akışına katkı sağlayan ve üretimin daha ekonomik gerçekleşmesine yönelik çözümler üretmek üzere laboratuar  yada pilot tesis düzeyinde AR-GE çalışması ve yenilikçilik yapabilen kişidir.